T-Systems: Az Innovációs Integrátor

Alakítsuk együtt a piacot és a jövőt

Innovációs színház

Az “Innovation Theater” egy Steve Blank által használt kifejezés1 az egyes nagyvállalatok innovációs tevékenységére. Azt a jelenséget írja le, amikor számos innovációs eszközt és módszertant (inkubációs programok, hackathonok, versenyek stb.) sorakoztat fel a cég, és nagyszerű sajtóközlemények szólnak arról, mennyire innovatív a vállalat, de valós anyagi változás és konkrét hatás nem mutatható ki a termékpályán.

Steve Blank gondolatmenetét folytatva, akkor vajon az innovációs ökoszisztéma az innovációs színház „színpada”, az ökoszisztéma résztvevői pedig a „színészek”?

A T-Systems innovációs csapatának célja, hogy olyan realista sikerdarabokat állítson az innovációs színház színpadára, amelyeknek valós közönsége van (piaci szereplők), és ehhez egy olyan társulatot alakítson ki, amely valódi értékteremtő képességgel rendelkezik.

Ennek érdekében a T-Systems felmérte és újragondolta az innovációs ökoszisztémát.

Ezt az újfajta modellt szeretnénk hatékonyabban, tartalomorientált megközelítésben működtetni, az üzleti fókuszokat szem előtt tartva.

Szeretnénk, hogy az innovációs ökoszisztéma ne csak egy színpadtér legyen, ahol a nézők számára kevésbé érdekes darabokat sorakoztatunk fel.

Az ökoszisztéma szereplőinek erősségeit és gyengeségeit ismerve, szakmai partnerség keretében lehetünk sikeresek az innovációban, és így tudjuk a jövőt és a piacot közösen alakítani, integrálni.

Vízió

Valljuk, hogy az innovációs ökoszisztéma hatékony menedzselésével érhetünk el eredményeket.
Az ökoszisztéma szereplőinek erősségeit és gyengeségeit ismerve, szakmai partnerség keretében lehetünk sikeresek az innovációban, és így tudjuk a jövőt és a piacot közösen alakítani, integrálni.
Olyan integrált partneri ökoszisztémát hívunk életre, mellyel célunk:
a hazai innovációs ökoszisztéma alakítása, fejlesztése;
az üzleti potenciállal bíró projekt kezdeményezések, startupok felkarolása, a piacra vitel támogatása; és
az IT/Telco piac innováció szempontú edukálása.
Motivációink:
Közös értékteremtés.
Közös alkotás – azaz partnerségi felhívás a szakmai együttműködésre.
A T-Systems innovációs tevékenységének új szintre emelése, innovációs integrátor szerep kialakítása.

Misszió

A T-Systems meghatározott fókuszterületek mentén keresi a szakmai együttműködéseket, olyan partnerekkel, akik az említett célok mentén lehetőséget látnak az együttműködésre az alábbi fókuszterületeken.

Üzleti fókuszok: Ipar 4.0, smart megoldások, e-mobilitás, agrárium, fintech, oktatás, egészségügy

Technológiai fókuszok: bigData, IoT, 5G, cloud, security, AR/VR, AI, neurális háló, computer vision

Az innovációs ökoszisztéma szereplői

Ügyfelek

(Ügyfél)igény, probléma

Az innovációs ökoszisztéma központi szereplői az ügyfelek, mert valós ügyféligény, -probléma nélkül nincs innováció. Az ökoszisztéma keresi és reagál ezekre az igényekre. Az innovációra fogékony ügyfeleket bevonjuk az ötletelés, fejlesztés és prototípusalkotás kezdeti fázisaiba, majd lehetőség szerint a közös tesztelésbe is.

Startupok

(Alternatív) megoldás

Az innovációs ökoszisztéma jelentős szereplői a hazai és nemzetközi startupok, akár induló, akár növekvő fázisban vannak. Célunk az üzleti potenciállal bíró projektkezdeményezések, startupok felkarolása és a piacra lépésük támogatása.

Az ökoszisztéma segíthet az üzleti tapasztalatlanság, a szervezeti és operativitási kihívások leküzdésében, valamint a piacra lépési tudás megszerzésében.

Inkubátorházak, akcelerátorok, innovációs labek

Gyorsítás

Mind nemzetközi szinten, mind hazai viszonylatban számos olyan professzionális inkubátorház működik, amelyik komoly akcelerátor program keretében biztosít startup-fejlesztési programokat. Ezek az inkubátorházak folyamatosan monitorozzák a startup piacteret.

Az innovációs ökoszisztéma segíthet a felvevőpiac megismerésében, validálásában és a piac elérésében.

Felsőoktatási intézmények (karok, tanszékek, egyetemi műhelyek, think tankek)

Tudás, lehetőség, utánpótlás

A hazai kutatás-fejlesztés megkerülhetetlen szereplő. Az innovációs ökoszisztémában az egyetemek releváns karai, tanszékei mellett ugyanolyan fontosak az egyetemi "műhelyek", illetve maguk a hallgatók is.

Az egyetemekkel, főiskolákkal közösen lehet gondolkozni a különböző innovációs projektekben, pályázatokban, de megoldást remélhetünk tőlük a nagyvállalati fejlesztési kihívások megoldásaira is.

Ezenfelül az utánpótlásképzésben, a piacra irányítottan áramoltatható utánpótlás biztosításában és a nonprofit értékközvetítésben is kiemelt szerepük van.

Kutatóintézetek

Fejlesztés, kutatói hálózat

Együttműködünk velük a fejlesztési kapacitások biztosításában, a projektgenerálásban, a partnerhálózatok kiépítésében, valamint a közös projektfejlesztésekben és pályázatokban.

Kockázati tőkebefektetők, üzleti angyalok

Finanszírozás

Partnereink lehetnek innovációs projektek kezdeti finanszírozásában. Számos formában és nagy mennyiségben várnak gondozott, megtérülő befektetésre.

Befektetési és finanszírozási közreműködést alakíthatunk ki velük forrásokban szűkös vagy forráshiányos projektek esetében (tőkekihelyezés, befektetés).

Innovációs szakértők, tanácsadók

Think tank, trendelemzés

5G, Augmented Reality, Virtual Reality, mesterséges intelligencia – mind olyan technológia, amik alapjaiban változtatják meg a meglévő termékeket, szolgáltatásokat.

De azoknak az üzleti, felhasználói trendeknek a megértése is szükséges az innovációs szakértők segítségével, amelyek kezdeti vagy erősödő fázisban vannak.

Szakmai szövetségek, érdekképviseletek

Közvetítés

Iparági ismereteik, kompetenciák és kapcsolati rendszerük nélkülözhetetlen elemei az ökoszisztémának.

Trénerek

Módszertan

Design Thinkig, Startup Lean, Design Sprint, Growth Mindset, Business Model Canvas – mind olyan módszer, tudás, amely hasznos lehet az innovációs projektek fejlesztésében.

Beszállítói partnerek

Piactranszformáció

Egyebek mellett a technológiai triggert biztosítják. A technológiai trendek és lehetőségek szállítói, technológiai domainként működnek közre és biztosítják a fejlesztéshez szükséges platformot.

T-Systems szolgáltatások az innovációs ökoszisztémában

A T-Systems innovációs területe az alábbi tevékenységekkel és eszközökkel járul hozzá az ökoszisztéma hatékony, eredményes működéséhez:

Innovációs kezdeményezések sales támogatása, validációja

 • ötletek, projektjavaslatok előminősítése, értékelése
 • hazai és nemzetközi piac elérése
 • ügyféligények generálása, felmérése, ügyfélvisszajelzések begyűjtése
 • innovációs eredmény értékesítése

Innovációs fejlesztői környezet, infrastruktúra, erőforrások biztosítása

 • pilot ügyfélkör
 • IT-eszközök és környezet, hálózati infrastruktúra
 • irodai környezet (coworking)
 • közös prototípusfejlesztés és pilot lebonyolítása

Projektfejlesztés, projectkoordináció

 • projektmegosztás, projektközvetítés
 • hazai és nemzetközi akcelerációs programok elérése

Innovációs ökoszisztéma építése, marketing- és kommunikációs eszközök

 • saját szervezésű innovációs konferenciák, meetupok, hackathonok és egyéb események, rendezvények lebonyolítása, támogatása
 • innovációs rendezvények támogatása

Corporate challenge-ek, pályázati versenyek kiírása, lebonyolítása

Pénzügyi innovációs szolgáltatások

 • tőke, befektetés biztosításában közreműködés
 • forráskeresés (pályázatok, kockázati tőke, közösségi finanszírozás)

Innovációs tanácsadási szolgáltatások

 • pályázati tanácsadás
 • fejlesztési tanácsadás
 • innovációs, üzlet- és piacfejlesztési tanácsadás
 • befektetési tanácsadás
 • marketing & kommunikáció
 • projektmenedzsment
 • sales
 • innovációs és módszertani képzések (pl. Desing Thinking, Design Sprint)

Mentori támogatás

 • pénzügy
 • HR
 • termékfejlesztés
 • innováció és üzletfejlesztés
 • technológia
 • sales
 • marketing & kommunikáció

Szolgáltatás és ökoszisztéma-szereplő mátrix

Az alábbi táblázatban az ökoszisztéma szereplőinek releváns TSM-innovációt támogató szolgáltatásai láthatóak.

Miért a T-Systems? Pilléreink

T-Systems Magyarország (alappillér)

A T-Systems hazánk legnagyobb, a teljes infokommunikációs spektrumot lefedő szolgáltatóvállalata, amely 100%-ban a Magyar Telekom tulajdona.

A T-Systems Magyarország nagyvállalati ügyfeleknek, a közszféra intézményeinek, valamint 2017. november 1-től a KKV és SOHO ügyfélkörnek nyújt teljes körű távközlési, valamint IT-infrastruktúra, alkalmazásfejlesztési és rendszerintegrációs szolgáltatásokat.

Piacvezető a magyarországi nagyvállalati és KKV távközlési piacon, valamint az IT- és az SI-piacon.

 • ~200e partnert szolgál ki a középvállalatoktól a nagyvállalatokig
 • 2e+ alkalmazott, akikből több mint 1000 ICT-szakértő
 • 200+ milliárd forint feletti éves árbevétel
 • 600+ megvalósított ICT-projekt évente
 • 9 magyarországi helyszínen van jelen
 • A DT Europe-közösség része regionális ICT- projektreferenciákkal

A legnagyobb globális és lokális beszállítók kulcsfontosságú partnere, magas szintű partneri viszonnyal.

 • Stratégiai partnerek: Microsoft, Cisco
 • Kiemelt partnerek: Dell EMC, HPE, IBM, Oracle, SAP
 • További partnerek: ServiceNow, Fortinet, Lenovo, Qlik, Tableau, Cloudera

Innovációs Labor - Kitchen Budapest

2017-től a Kitchen Budapest a T-Systems innovációs laborja, melynek küldetése, hogy közösségi alkotóműhelyként elősegítse a tehetséges fiatalok ötleteinek megvalósulását.

Alapítása óta egy nemzetközileg elismert innovációs labor – fiatal fejlesztőkből és kutatókból álló csapattal –, amely kapocsként működik az akadémiai képzés és az üzleti szféra között, elősegítve az egyetemek, kreatív műhelyek összekötését a startup vagy vállalati közösséggel.

Magyarország első kísérleti média laborjaként 2007-ben alakult a Magyar Telekom támogatásával. Elsődleges küldetését abban ismerte fel, hogy előmozdítsa a digitális készségek, a DIY-gyakorlatok és a tudásmegosztás közösségi modelljének elterjedését a hazai színtéren.

Több mint egy évtizede a nemzetközi innovációs laborok világának aktív szereplője. Megalapozott kapcsolatokkal bír a technikai, mérnöki tudást és kreatív készségeket ötvöző helyi felsőoktatási intézményekkel.

Rendszeresen visszatérő programokkal támogatja a kreatív ötletek születését és gyakorlati megvalósítását. A Talent/Lift programok és a különböző tematikus felhívásokra szervezett hackathonok keretében segíti a kiválasztott csapatokat és az egyéni alkotókat, hogy validált prototípust fejlesszenek az ötletükből. Emellett olyan külsős rendezvényeknek is teret biztosít, mint a havonta megrendezett IoT meetup, egyetemi látogatások és egyéb pop-up események.

Képes összehozni a vállalati igényeket a kreatív fejlesztéssel, az akadémiai oktatás elméleti irányultságát a maker kultúra eszközeivel, a tehetséges fiatalokat a szakmai támogatással, és a globális innovációt a lokálisan értelmezhető, mindennapi felhasználói élménnyel.

 • 10 éves folyamatos jelenlét
 • 170+ alumni
 • 200+ projekt
 • 7 startup 2011 óta, ebből 3 befektetés kb. 800 000 EUR összegben
 • 22 talent csapat 2013 óta
 • 15+ meetup évente
 • 5+ hackathon évente
 • 15+ intézményi kapcsolat magyarországi egyetemekkel (BME, OE, BCE, MET, CEU, SOTE, PPKE, MOME)
 • 10+ intézményi kapcsolat külföldi egyetemekkel (WDKA, BSA, CSU, FAU)
 • 10+ intézményi kapcsolat hazai középiskolákkal
 • 20+ nemzetközi network külföldi média laborokkal, art&tech rezidensek számára

Deutsche Telekom (nemzetközi pillér)

A T-Systems Magyarország innovációs területe aktívan közreműködik a Deutsche Telekom innovációs ökoszisztémájával, melynek következtében össze tudjuk kapcsolni a hazai és nemzetközi innovációs ökoszisztémát.

T-labs

A Telekom Innovation Laboratories (T-labs) a Deutsche Telekom kutató-fejlesztő központja.

Feladata, hogy a Deutsche Telekom operatív egységeivel szorosan együtt dolgozva új, innovatív lehetőségeket keressen, és támogassa az innovatív termékek fejlesztését, implementálását és a szolgáltatások kialakításának K+F infrastruktúráját.

A T-labs Berlin mellett Darmstadtban, Bonnban, Beer Shevában, Tel Avivban és a Mountain View-ban (US) van jelen irodákkal, ahol jellemzően olyan középtávon hasznos témákra koncentrál, melyek technológiai előnyt hoznak a versenytársakkal szemben, valamint új üzleti lehetőségeket nyitnak.

A T-labsben 400 szakértő és tudós, valamint fiatal vállalkozók dolgoznak a világ több mint 25 országából.

Hub:raum

A hub:raum a Deutsche Telekom inkubátora, melynek célja a korai fázisú startupok felkarolása és támogatása.

Az innovatív üzleti ötletekkel foglalkozó startupokba való befektetés és mentorálás mellett a hub:raum üzleti fejlesztési programokat, hackathonokat és különböző prototípus fejlesztési folyamatokat is működtet, mint például a jelenleg is futó “Low Latency Prototyping”.

A hub:raum kapcsolatot teremt a startup szféra és a Deutsche Telekom különböző üzleti területei között.

Berlinben, Krakkóban és Tel-Avivban van jelen.

Működésünk

Az innovációs ökoszisztéma menedzseléséhez az Open Innovation modellt használjuk, kiegészítve azokkal a nagyvállalati „integrált” működési és döntési folyamatokkal, amik az ötlet/projekt/termék „érettségét” biztosítják. Az Open Innovation egy bevált keretrendszer, amelyet számos nagyvállalat alkalmaz világszerte.

Célunk, hogy képessé tegyük a vállalatokat arra, hogy külső erőforrások bevonásával innovatív termékeket és megoldásokat vezessenek be, és így érjenek el piaci növekedést.

Ahogy a technológiai fejlődés egyre inkább decentralizálttá vált, a hagyományos „zárt” innovációs modell elérte a korlátait, ezért a vállalatok új növekedési utakat kerestek.

Az új, nyitott modellben a vállalat külső kreatív kapacitást és tudást is mozgósít saját innovációs aktivitásaiban, együttműködve a felhasználókkal, a partnerekkel és más stakeholderekkel.

A T-Systems és partnerei számára a Kitchen Budapest kulcsfontosságú kapcsolódási pont ehhez a külső innovációs ökoszisztémához, amely biztosítja a nyílt innováció működésének alapjait.

Kik vagyunk?

A T-Systems a Magyar Telekom Csoport részeként több mint 7 000 munkatárssal dolgozik – ez egy kisebb magyarországi város lakosságának felel meg (pl. Diósd, 9 916 fő). A T-Systems innovációs csapata azon munkálkodik, hogy a partnerektől érkező innovációs igényeket, megkereséseket megfelelően és hatékonyan képviselje ebben a “kisvárosban”.

Ehhez a csapatunk valamennyi szakmai kompetenciával rendelkezik, ismerjük a nagyvállalat döntési folyamatait, a témának megfelelő kompetencia területeket.

A KiBu közreműködése biztosítja, hogy beszéljük az innovációs ökoszisztéma nyelvét is.

A csapatban vannak közgazdászok, marketing- és kommunikációs szakemberek, mérnökök, informatikusok, társadalomkutatók, designerek.

A T-Systems innovációs csapata és a KiBu kollégái egy összekötő kapcsot jelentenek a nagyvállalati belső ökoszisztéma és a külső innovációs ökoszisztéma szereplői között.

Kapcsolat

Részese szeretne lenne az újragondolt innovációs ökoszisztémának? Úgy gondolja, hogy az innovációs ökoszisztémát meg tudja tölteni tartalommal? Koncepciónk, víziónk, innovációs szolgáltatásaink felkeltették a figyelmét?

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek egyikén!

Created using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using FigmaCreated using Figma